Reklamační řád

1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

2. Záruční doba spotřebního zboží činí 24 měsíců a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

3. Spotřebitel může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů:

 • osobně nebo poštou na jedné z adres:
  • Neonix, s.r.o., prodejna - Lightstick.cz, Kbelská 648/1, 19800 Praha 14 - Hloubětín
 • emailem na adresu: info@lightstick.cz

4. Spotřebitel je při podávání reklamace povinen doložit:

 • doklad o prodeji zboží (daňový doklad, faktura),
 • reklamované zboží,
 • podrobný popis závady.

5. V provozovně firmy je spotřebiteli vyhotoven doklad o přijetí zboží do reklamace.

6. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:

 • opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,
 • mechanického poškození způsobeného nesprávnou manipulací a používáním v rozporu s návodem,
 • poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.),
 • poškození zboží z důvodu nesprávného skladování v rozporu s návodem,
 • poškození zboží při přepravě, pokud zákazník nesepíše s dopravcem zápis o škodě.

7. V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.

8. Lhůta pro vyřízení reklamace je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy.

Potřebujete poradit?
+420 775 44 33 09
+420 775 44 33 90